Thank you for visiting us. Unfortunately, we have been forced to pause our company Retrieve of Sweden because of covid 19. Our ambition is to be able to come back but we cannot give any specific time perspective as it is uncertain.

Tack för att ni besöker oss. Olyckligt så har vi blivit tvingade att pausa vårt företag Retrieve of Sweden på grund av covid 19. Vår strävan är att kunna komma tillbaka men vi kan inte lämna någon specifik tidsuppfattning då den är oviss.

contact/kontakt

hello@retrieveofsweden.com